Tietosuojaseloste 1.1.2018

Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Hankkion Metallityö Oy  (y-tunnus: 1624575-8)

Lentolantie 26

36220 Kangasala

info@ikirauta.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Asiakasrekisteriin tallennetaan asiakkaan etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, sähköpostiosoite, puhelinnumero, asioidessa käytetty kieli, asioidessa käytetty valuutta. Yritysasiakkaalta tallennetaan lisäksi yrityksen nimi, y-tunnus ja alv-tunnus.

Lisäksi verkkokaupan tilaustietoihin tallennetaan asiakkaan tilauksen yhteydessä antamat tiedot, kuten tilauksen tuotesisältö, maksutapa ja toimitustapa.

Mihin henkilötietoja käytetään?

Henkilötietoja käytetään:

 Asiakassuhteen hoitaminen 

· Tilausten toimittaminen ja käsittely sekä arkistointi 

· Tilastolliset tarkoitukset 

· Suostumukseen perustuva markkinointi (esim. markkinointi, tutkimukset, kilpailujen järjestäminen jne.) 

· Lakisääteiset velvoitteet 

· Profilointi ja tilastointi (käytämme Google Analytics ohjelmaa verkkokäyttäytymisen seuraamiseen) 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu. 

Käytämme tietoja myös raportointi-, markkinointi- ja kommunikaatiotarkoituksiin anonymisoidussa muodossa. 

Henkilötietojen käsittelyssä huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. 


Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on sopimus, suostumus tai oikeutettu etu.


Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Kuinka kauan henkilötietojani säilytetään?

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.


Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

Tietojen luovutus kolmansille osapuolille

Luovutamme henkilötietoja logistiikka ja maksupalvelu yhteistyökumppaneille, verkkokauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaana sinulla on seuraavat oikeudet:

  • Tarkistusoikeus 

  • Oikaisuoikeus

  • Oikeus peruuttaa suostumus 

  • Poisto-oikeus